افتخارات مشهدگردی

برخی از افتخارات مشهدگردی :

  • دریافت تقدیر نامه از وزارت علوم بابت اجرای اولین کارگاه گردشگری الکترونیک
  • دریافت تقدیر نامه “جوان برتر فضای مجازی” از استانداری خراسان رضوی
  • دریافت تقدیر نامه از سوی شهرداری مشهدمقدس در بخش فضای مجازی جشنواره مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام
  • دریافت تقدیر نامه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بابت تصویربرداری
  • دریافت تقدیرنامه از نمایشگاه بین اللمللی مشهد بابت حضور در نمایشگاه گردشگری
  • دریافت تندیس “جوان برتر حوزه گردشگری” از استانداری خراسان رضوی

ارسال نظر

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. همه فیلدها لازم هستند.