شهرداری

افتخارات مشهدگردی

برخی از افتخارات مشهدگردی : دریافت تقدیر نامه از وزارت علوم بابت اجرای اولین کارگاه گردشگری الکترونیک دریافت تقدیر نامه “جوان برتر فضای مجازی” از استانداری خراسان رضوی دریافت تقدیر نامه از سوی شهرداری مشهدمقدس در بخش فضای مجازی جشنواره مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام دریافت تقدیر نامه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بابت […]

ادامه مطلب